Platoul "Meledic"

Prezentare:

- Numele rezervației: "Platoul Meledic"

- Tipul: Mixtă (geologică, zoologică, speologică)

- Delimitare: în Subcarpații de Curbură, în bazinul superior al râului Slănic (afluent al râului Buzău), între râul Slănic (S), pârâul Jgheab (E), pârâul Meledic(N) și pârâul Sărat (V) Platoul Meledic este situat la 600 m altitudine fiind constituit din argile și gresii de cuvertură pe melasă miecenă salmastră a unui masiv de sare, înconjurată de formația de gresii și șisturi argiloase.

Formarea lacurilor a trecut prin trei faze: infiltrarea apei prin brecia sării, scufundarea platoului cu fundul lacului și stabilirea legăturii cu rețeaua hidrografică; în faza trei, în lipsa vegetației reglatoare a regimului hidric și fixarea de sol pe versanții lacurilor, datorită precipitațiilor a avut loc transport de material aluvionar care a impermeabilizat fundul lacului înrerupând legătura cu masivul de sare.

Aportul din pluvial și lipsa contactului cu masivul de sare (pe care s-a format aceste lacuri) a determinat îndulcirea apei și implicit schimbarea vegetației.

PEȘTERILE DE SARE (endocarste saline) de la Mânzălești constituie o salbă cuprinzând: peștera din platoul Meledic (cea mai importantă), peșterile din bazinul Jgheabului, reunind 35 mari vavități dintre care 26 în platoul Meledic și 9 în bazinul Jgheabului.

Se consideră că este cea mai lungă peșteră în sare de pe glob.

Peșterile prezintă o diversitate de forme însoțită de o policromie fascinantă cuprinzând alb imaculat, galben, roz, roșu, maro, cenușiu.

Stalactitele ajng până la 1,5 m lungime cu grosimi de 30 cm, la bază, adesea schimbându-și poziția de la verticală la vârfuri în linie frântă (stalactite aberante).

Stalagmitele sunt reduse având câțiva cm înălțime și cca. 8 cm diametru la bază.

Amemolitele sunt lungi de cca. 1 m cu diametre mici .

Valoarea științifică este completată de existența în zonă a broaștei țestoase și a scorpionului într-un regim de climă blândă.
Versanții platoului Meledic au canioane adânci de 5-6 m cu lățimi de 0,5 - 3 m și rupturi de pantă de 2 m.

Intrare Pestera