STEMA COMUNEI MÂNZĂLEȘTI

JUDEȚUL BUZĂU

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea stemei comunei Mânzăleti, județul Buzău

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă stema comunei Mânzălești, județul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1
Art. 2 - Descrierea elementelor stemei și semnificația acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
București, 6 decembrie 2002
Nr. 1.381

 

SEMNIFICAȚIE

Comuna Mânzălești este o veche așezare de moșneni, fiind întemiată de două neamuri, Beșlii și Mânzălarii. Cea mai veche atestare documentară datează din anul 1522 și se află într-o poruncă a lui Radu de la Afumați.În 1532, domnul Țării Românești, Vlad Vintilă, punea piatra de temelie a ctitoriei sale, mânăstirea Meledic și a caselor domnești, ale căror ruine se văd și azi.
Tradiția istorică a comunei atestă o continuitate ce se regăsește în elementele simbolice ce ilustrează stema, precum și în smalțurile folosite.
Azurul este imaginea purității cerului, dar și a legalității, cinstei și perseverenței. Argintul este simbolul vigilenței și al blândeții. Aurul este prin excelență asociat cu bogăția, dar și cu generozitatea și noblețea de caracter.Roșul este simbolul curajului și al vitejiei, de care au dat dovadă locuitorii comunei în Războiul de Independență și în cele două Războaie Mondiale.Terasa verde este imaginea frumuseții naturii, care este darnică în aceste părți ale județului Buzău, unde se află două rezervații naturale și numeroase fenomene carstice și vulcanice.
Elementele figurate reprezintă, deopotrivă, diversitatea fenomenelor naturale și tradiția istorică. Tuful vulcanic, dominat de cruce, este un monument al naturii, ocrotit prin lege. Imaginea bisericii din registrul inferior al scutului este legată de numărul mare de lăcașe de cult din comuna noastră, biserica fiind și un focar de cultură. Pe lângă biserica din Mănești s-a întemeiat, în 1784, prima școală de pe teritoriul localității Mânzălești.
Descrierea stemei : Scut retezat, în câmpul superior, de azur, pe o terasă verde, o stâncă de argint (tuf vulcanic) cu cruce.În câmpul inferior, roșu, se află o biserică de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn.